Cerkiew cmentarna pod wezwaniem św. Proroka Eliasza w Morzu

Jak podają teksty źródłowe, w 1810 roku została wybudowana we wsi Morze kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Tekli. Była to jedyna większa inwestycja parafii z pierwszej połowy XIX wieku. Przeniesiono tu niektóre elementy wyposażenia z cerkwi kornińskiej. W 1882 roku kaplicę przebudowano, a środki na ten cel przeznaczyli parafianie. W czerwcu 1941 roku cerkiew spłonęła. Podpalili ją radzieccy komuniści uciekający przed oddziałami niemieckimi. Kaplica na cmentarzu została odbudowana dopiero w 1952 roku przez ks. Pawła Nikitiuka i wyświęcona pod wezwaniem św. Proroka Eliasza.
Za sprawą aktywnych parafian tej miejscowości, m.in. starosty Anatola Bielawskiego, w ostatnich latach dokonano szeregu prac remontowych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia udało się: postawić nowy ikonostas, pokryć cerkiew blachą, zrobić szalunek, pomalować cerkiew wewnątrz, postawić cerkiew na fundamencie (do tej pory stała na kamieniach), zrobiono nową bramę i schody.
Obchodzone są tu dwa święta:

W tych dniach oświęcane są również groby zmarłych.