Duchowieństwo parafii

Po powrocie z bieżeństwa cerkiew obsługiwali na etacie 2. psal. par. Dubicze Cerkiewne: