Historia cudotwórczej ikony Matki Bożej w Starym Korninie

W 1709 roku miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie w Starym Korninie. Objawiła się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Stała się ona źródłem cudownych uzdrowień i wielu łask. To było powodem dla którego Stary Kornin stał się miejscem kultowym i przyciągał rzesze pielgrzymów.
W związku z tym, że nie zachowały się żadne wizerunki i kopie nie znamy dokładne wyglądu tej ikony. Dostępna literatura informuje, że była to kopia Leśniańskiej Ikony Matki Bożej. Wizytacja cerkwi kornińskiej opisuje, że była to ikona ozdobiona różnymi wotami ze złota, srebra i innych materiałów.
Umieszczono ją na kamiennym, głównym ołtarzu cerkwi św. Michała Archanioła i św. Anny. W XVII wieku pozostawiona zapalona świeca spowodowała pożar, który ugasił proboszcz Jan Simonowicz. Na szczęście w tym wydarzeniu ikona pozostała nietknięta, lekkiemu zniszczeniu uległ tylko ołtarz. Później wielokrotnie znajdywano przed ikoną zapaloną świecę, której nikt nie zapalał.
W 1704 roku spłonęła cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych. Z tego powodu proboszcz korniński przekazał duchownemu dubickiemu, Ignacemu Michniakiewiczowi dziada, którego imienia i nazwiska nie znamy. Wraz z cudowną ikoną miał on zbierać fundusze na odbudowę spalonej świątyni. Często widywano go z ikoną, gdy był pod wpływem alkoholu. Około roku 1706 wójt korniński Stefan Roman znalazł śpiącego pijanego dziadka. Miał on ze sobą ikonę, od której biła cudowna jasność.Wójt zabrał ikonę i zawiózł ją do kornińskiej cerkwi, gdzie wróciła na główny ołtarz.
W 1709 roku ikona została oprawiona w ufundowane przez wójtową ramki i ustawiona na specjalnym kiocie. Tego roku została ona ogłoszona cudotwórczą ikoną. Zaczęła bowiem promieniować niezwykłą światłością, uzdrawiając chorych i pomagając cierpiącym. Od tego momentu cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Anny stała się celem pielgrzymek. Tysiące wiernych przybywało z całego Podlasia, Grodzieńszczyzny, Wołynia i Mazowsza. Liczne uzdrowienia, które dokonały się przed ikoną Matki Bożej Kornińskiej znane były w całej Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim.
W 1915 roku miała miejsce wielka ewakuacja ludności w głąb Rosji. W tym roku zabrano do Rosji również cudotwórczą ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która do tej pory nie powróciła do Starego Kornina. Nikt nawet nie zna miejsca jej przebywania. To wydarzenie na długie lata przerwało kult Matki Bożej Leśniańskiej w Starym Korninie.
W 2011 roku, w święto Uspienija Prawiednoj Anny Jego Eminencja Metropolita Sawa przed nabożeństwem całonocnego czuwania oświęcił ikonę Matki Boskiej Leśnianskiej. Według źródeł jest to prawdopodobnie kopia zaginionej cudownej ikony ze Starego Kornina. Jej święto Cerkiew będzie obchodzić w pierwszą niedzielę po święcie Zaśnięcia Bogurodzicy.