Dzień pamięci św. Tekli
24 września/7 października

Św. Tekla pochodziła ze znakomitego, zamożnego rodu. Wyróżniała się cudowną urodą i mądrością. Została zaręczona z młodzieńcem ze znaczącej rodziny. Jednak w wieku 18 lat, pod wpływem nauki apostoła Pawła, zerwała zaręczyny i postanowiła poświęcić swe życie Bogu. Nie była jednak zwykłą chrześcijanką. Była uczennicą apostoła Pawła, a jej kazania o Chrystusie nawróciły na chrześcijaństwo wielu słuchaczy.

Św. Tekla dużo wycierpiała za wiarę w Chrystusa. W Antiochii była rzucona w ogień i na pożarcie dzikich zwierząt. Dzięki pomocy Bożej, męczennica pozostała nietknięta przez ogień i zwierzęta. Święta dożyła dziewięćdziesięciu lat.